เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

การควบคุมปริมาณอากาศสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรม นั่นก็เพื่อให้อากาศมีความสมดุลและส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้มีประสิทธิภาพ หากปริมาณก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

และเกิดความผิดพลาดของการถ่ายเทความร้อน เกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ จึงทำให้เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนเป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

ก๊าซออกซิเจน คืออะไร

ก๊าซออกซิเจน ( O2 ) คือ ออกซิเจนในสภาวะก๊าซที่มีอยู่ในอากาศ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงมนุษย์เราด้วย ซึ่งหากขาดก๊าซออกซิเจนก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะหลังจากที่เราหายใจเข้าไปก๊าซออกซิเจนจะถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย 

ก๊าซออกซิเจน เป็นธาตุที่สามารถอยู่ได้ทั้ง 3 สถานะ

1. ก๊าซที่สภาวะปกติออกชิเจนจะอยู่ในสถานะก๊าซ

2. ของเหลว ที่อุณหภูมิปะมาณ -82.5 องศาเชลเซียส หรือต่ำกว่าออกชิเจนจะมีการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลายเป็นของเหลวสีฟ้าอ่อน

3. ของแข็งที่อุณหภูมิ -218.4 องศาเชลเซียส หรือต่ำกว่าออกชิเจนจะมีการเปลี่ยนสถานะจกของเหลวกลายเป็นของแข็งสีฟ้าอ่อน

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน คืออะไร

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน คือเครื่องในการตรวจวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ ว่ามีปริมาณอยู่มากน้อยกว่าเพียงใด เหมาะสำหรับสถานที่ที่อับอากาศ ที่มีอากาศน้อย เป็นต้น เพื่อตรวจวัดก๊าซออกซิเจนว่าเพียงพอต่อการหายใจหรือไม่ ซึ่งหากค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน เครื่องจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ทั้งแบบเสียง แสง และการสั่น 

หลักการการตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศของเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

โดยทั่วไปคนเราไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่จะอยู่ในสภาพที่เย็นตัวแล้ว (เมื่อกลายเป็นของเหลวสีน้ำเงิน) จะไม่สามารถดมกลิ่นและรสชาติได้ ปริมาณออกซิเจนในอากาศไม่สามารถระบุและวัดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

ซึ่งในการตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศหลังจากเกินขีดจำกัดจะมีเสียงดังขึ้น เป็นการแจ้งเตือนว่าปริมาณออกซิเจนในอากาศสูง โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและเชื่อมต่อกับระบบควบคุม เพื่อให้กระบวนการสามารถปิดโดยอัตโนมัติ เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน สามารถส่งเสียงเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการรั่วไหลได้อีกด้วย

ดังนั้น หากปริมาณก๊าซออกซิเจนในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง อาจส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่ต้องการในการดำรงชีวิต ซึ่งหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติงานจะหมดสติ หัวใจเต้นช้าลง ความดันตก และเสียชีวิตในที่สุด จึงทำให้เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนมีบทบาทอย่างมาก ในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม