Tag อบรม จป หัวหน้างาน

การอบรม จป หัวหน้างาน และสิ่งที่จป. หัวหน้างานและจป.ระดับอื่นต้องมี!!!

            ตามโลกอุดมคติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) ควรเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือในเรื่องของแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในความเป็นจริงมีคนจำนวนไม่น้อยทั้งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างที่มีความหละหลวมหรืออาจไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย บางครั้งอาจจะถูกปฏิเสธบ่อยๆจนทำให้เหล่าจป. หมดกำลังใจในการทำงานได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนำพลังใจมาเติมเชื้อไฟให้จป.ทุกท่านกัน พร้อมทั้งมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการอบรม จป หัวหน้างานมาให้อ่านกันช่วงท้ายบทความด้วย สิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.)ทุกระดับต้องมี!!! มีวาทศิลป์ในการพูดคุย รู้เวลา รู้จังหวะ รู้ว่าตอนไหนควรพูดไม่ควรพูด โดยต้องสังเกตดูว่าผู้ฟังพร้อมที่จะรับฟังหรือไม่ จริงใจในการสื่อสาร ชี้ให้เห็นว่าผู้พูดหวังดีและต้องการให้ผู้ฟังมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัย เมื่อเริ่มโน้มน้าวได้ การทำให้ทุกคนเชื่อมั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา รับฟังผู้อื่นให้มาก คิดมุมกลับ ปรับมุมมองเพื่อที่จะได้สร้างรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น จะทำให้ขัดคอกันน้อยลง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานได้ง่าย เชื่อมั่นใจตัวเองก่อน ต้องมั่นใจว่าตัวเองทำได้ ตัวเองสามารถทำให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัย แล้วความเชื่อมั่นนั้นจะส่งต่อไปยังผู้อื่น  เข้าใจตัวเอง จะช่วยให้ใจเย็นลงและพูดคุยด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ เพื่อนร่วมงานจะเข้าใจและรับฟังมากยิ่งขึ้น ภาพการนำเสมอต้องชัดเจน… Continue Reading →

© 2021 INTELLIGENT BUILT ENVIRONMENT FOR LIFE — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑