ช่องทางการหางานที่ได้รับความนิยม

หางาน

          การหางานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ว่างงานหรือนักศึกษาที่จบใหม่ ด้วยสายงานที่หลากหลาย รวมถึงความรู้ที่แตกต่างกัน การเปิดรับรวมถึงตำแหน่งงานในแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกันออกไปด้วย สำหรับผู้ที่กำลังหางานนั้น อาจจะกำลังมองหาช่องทางการหางานที่เป็นที่นิยม เพราะวิธีเหล่านี้ย่อมยืนยันถึงผลสำเร็จในการหางานในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนจึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากคนส่วนมาก โดยวิธีการหางานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้น ได้แก่การไปสมัครงานด้วยตนเอง และอีกวิธีคือการสมัครงานผ่านทางเว็บจัดหางาน ซึ่งสองวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

          การหางานโดยการไปสมัครงานด้วยตนเองและการหางานผ่านทางเว็บจัดหางานนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนี้

การหางานโดยการไปสมัครงานด้วยตนเอง

ข้อดี

 • สามารถเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานจริงขององค์กรได้
 • สามารถยืนยันได้ว่าองค์กรมีสำนักงานอยู่จริง และสถานที่ทำงานเป็นอย่างไร
 • สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์เบื้องต้นของคนในองค์กร
 • สามารถเห็นบุคลิกของคนในองค์กรในเบื้องต้นได้
 • หากไปแล้วฝ่ายบุคคลว่างอาจสามารถสมัครงานและรับการสัมภาษณ์งานได้เลยภายในวันนั้น

ข้อเสีย

 • เสียเวลาในการเดินทาง ยิ่งห่างไกลจากที่อยู่ของตนยิ่งเสียเวลามาก
 • มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • หากเป็นองค์กรที่อยู่ไกลจากที่อยู่ตนเองมากๆย่อมมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารและค่าที่พักตามมาด้วย
 • ต้องเตรียมเอกสารและเตรียมการแต่งกายให้เรียบร้อย แต่หากไปแล้วไม่มีคุณสมบัติพอในการสมัครงานย่อมทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์

การหางานผ่านทางเว็บจัดหางาน

ข้อดี

 • ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหรือเตรียมตัวใดๆ
 • มีองค์กรและตำแหน่งงานให้เลือกหลากหลายมากกว่า
 • สามารถหางานและเลือกสมัครได้หลายตำแหน่งภายในวันเดียว

ข้อเสีย

 • การตรวจสอบข้อมูลอาจใช้ระยะเวลานาน
 • มีคู่แข่งที่ใช้วิธีเดียวกันสูง
 • หากความสามารถไม่โดดเด่นอาจถูกมองข้ามได้ง่าย
 • หากมีคุณสมบัติในการสมัครและฝ่ายบุคคลพอใจก็อาจเสียเวลาเพิ่มในการได้งาน

นี่คือข้อแตกต่างของวิธีการหางานทั้งสองรูปแบบซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อดีและข้อเสียของสองวิธีดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนด้านตรงข้ามของกันและกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กำลังมองหางานก็ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมและสะดวกสบายกับตนเองมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถหางานได้ตรงตามที่ต้องการและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ากับตนเองมากที่สุด