รางสายไฟ

รางสายไฟ

รางสายไฟ วายเวย์ วายดักส์ มีหลายชนิด แต่ที่นิยมในการใช้งานได้แก่รางสายไฟที่ทำมาจากพลาสติก พีวีซี (PVC) ที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อสำหรับเก็บสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ และสายสื่อสาร และสายอื่น ๆ ที่ต้องการการจัดเก็บอย่างมีคุณภาพ เพื่อการจัดเก็บหรือซ่อนสายไฟ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงามต่อสถานที่ มีหลากหลายรูปแบบ ตามประเภทการใช้งานต่าง ๆ

Euroduct® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการออกแบบด้วยเทคโนโลยี เพื่อการรองรับการใช้งานที่มีความเหมาะสมกับงานเพื่อการเก็บสายไฟ และสายทุกชนิด ทุกประเภท สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ใฃ้ได้กับทุกพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ มีความทนทาน ความยืดหยุ่นสูง มีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างยาวนานมีรูปแบบและมีความสวยงามตามยุคสมัย รวมทั้งมีสีสันให้เลือกอย่างมากมาย หลากหลายสี

ผลิตภัณฑ์รางสายไฟพีวีซี และรางครอบสายไฟ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเวียง เริ่มเปิดตัวสู่สากล และตลาดวงการไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อปี 2528 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ที่เราได้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่เคียงข้างผู้ใช้งานและลูกค้าผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรามาอย่างยาวนาน และเราได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ดังเช่นการใช้แนวคิดการรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบของระบบน้ำหล่อเย็น และระบบควบคุมมลพิษที่มีความทันสมัยที่สุกในขณะนี้ มีการปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน ISO 9000

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ของสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน และลูกค้าอยู่ตลอดเวลา จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทุกประการ ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ว่าด้วย การห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดตามที่มีการกำหนดไว้ในสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมทั่วไปทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา ในการใช้งาน มีรูปแบบที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ทำการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยสำคัญเหล่านี้จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถอยู่ในตลาดสินค้าระดับคุณภาพ อันเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ตามความมุ่งมั่นอันเป็นปรัชญา “คุณภาพสินค้าเคียงคู่คุณภาพสังคม” นั่นเอง