ขั้นตอนการว่าจ้างรับจดทะเบียนบริษัท

ธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความก้าวกระโดดไปเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปข้างหน้าได้ เพราะว่าเมื่อมีธุรกิจย่อมมีการเปิดบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุผลเนื่องจากผู้ประกอบการนั้นจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษีเองเมื่อมีรายรับมากยิ่งขึ้น ทางออกที่สามารถลดขั้นตอนและความยุ่งยากลงไปได้ก็คือการนำพาธุรกิจของตัวเองนั้นขึ้นเป็นบริษัทจำกัดนั่นเอง ซึ่งการเปิดบริษัทนั้นใช่ว่าจะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทุกอย่างล้วนมีขั้นตอนของตัวเองหมดและมีการใช้เอกสารที่มากมายอีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการด้วย ดังนั้นจึงมีองค์กรหนึ่งที่รวบรวมและสรรหาบุคลากรที่คอยให้ความช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น โดยราคาจดทะเบียนบริษัทนั้นเราสามารถหาต่างความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างมากมายกันเลยก็ว่าได้

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทโดยการว่าจ้าง

ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากการหาองค์กรที่ดูแลและรับผิดชอบในการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาที่ถูก ซึ่งในแต่ละกระบวนการดำเนินการมักจะมีการคิดราคาในการดำเนินการไว้อยู่เรียบร้อยแล้ว เช่น ราคาจดทะเบียนบริษัท ราคาการขึ้นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ราคาการเดินทางไปยื่นเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเหมารวมเป็นราคาเดียวเลย

ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีช่วงของราคาที่แตกต่างกันออกไป แต่ขั้นตอนหลัก ๆ ของการจดทะเบียนบริษัทนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกันได้แก่

การตรวจสอบและจองชื่อบริษัท

ทางองค์กรที่ว่าจ้างจะเข้าไปดำเนินการแทนผู้ประกอบการเองในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องรอวันในการอนุมัติชื่อบริษัทที่จะก่อตั้ง

การยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ทางองค์กรจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติชื่อจากนายทะเบียน และทางองค์กรก็จะทำการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นการจดทะเบียนในครั้งนี้ ซึ่งจุดนี้แต่ละองค์กรก็จะมีราคาจดทะเบียนบริษัทที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือกไว้ตอนจ่ายเงิน

การยื่นจดทะเบียน

องค์กรจะยื่นดำเนินการทั้งหมดและจ่ายค่าธรรมเนียมในครั้งนี้แทนผู้ประกอบการด้วย ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการตกลงที่แตกต่างกัน เช่น องค์กรแรกอาจให้ผู้ประกอบการดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมแยก แต่ก็จะมีราคาการรับจดทะเบียนที่ต่ำ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการให้มาใช้บริการของตนเองหรืออีกประเภทหนึ่งคือมีค่าบริการที่แพงแต่ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการใด ๆ เลย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพคล่องของธุรกิจของผู้ประกอบการนั้น ๆ ด้วย

คำแนะนำสำหรับการใช้บริการรับจดทะเบียน

สำหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือมีสภาพคล่องทางการเงินที่ต่ำไม่ควรใช้บริการ เนื่องจากจะเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุเพราะเนื่องจากเราสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง เอกสารที่ต้องเตรียมน้อยกว่าธุรกิจที่มีสภาพทางการเงินที่คล่องกว่า